Απάντηση Παπακώστα σε Ραγκούση για κλήτευση του κ. Πέτσα ως Μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή !

Στην συνεδρίαση της #Εξεταστικής_Επιτροπής για #ΜΜΕ και #Λίστα_Πέτσα, στις 7/12/2021, επί της εξέτασης του Μάρτυρα κ. Γκάλκου Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Initiative.

Διαβάστε επίσης