Για τους ‘’αρρύθμιστους’’ δανειολήπτες του τ. ΟΕΚ, κατέθεσε Ερώτηση η Βουλευτής Κ. Παπακώστα.

Μέσω Ερώτησης που κατέθεσε σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων, απευθυντέα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη, η Τρικαλινή Βουλευτής Κατερίνα Παπακώσταέφερε στο κοινοβουλευτικό προσκήνιο την ανάγκη για νέα ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων, του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

 

Ειδικά μετά το πέρας της προθεσμίας της ρύθμισης για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων τέλος του περασμένου Ιουνίου, υπάρχουν δανειολήπτες που δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους.

Και επειδή το πρόβλημα των δανειοληπτών μέσω τ. Ο.Ε.Κ. αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης δεν κατόρθωσαν να αιτηθούν μέχρι την τελική προθεσμία του Ιουνίου, η κα. Παπακώστα έθεσε στον Υπουργό Ερώτημα, αν προτίθεται να προχωρήσει σε μια αντίστοιχη ρύθμιση για την αποπληρωμή οφειλών των δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), με εκείνη της προηγούμενης ρύθμισης.

 

Μάλιστα, η Βουλευτής τόνισε ιδιαίτερα, πως λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες μετά και από τις πρόσφατες ανατιμήσεις, λόγω της ενεργειακής κρίσης, υπάρχει αδήριτη ανάγκη να δοθεί με αυτόν τρόπο η δυνατότητα σε όσους δανειολήπτες έμειναν εκτός της πρότερης ρύθμισης, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

 

Ακολουθεί η Ερώτηση της Βουλευτή με Αρ.Πρωτ. 4082/22/03/2023.

 Ενυπόγραφο Δάνεια τ.ΟΕΚ

Διαβάστε επίσης