Δίπλα στους παραγωγούς του Νομού η Βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα – Παλιούρα

Σε άμεση επικοινωνία με την Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ ήρθε η Τρικαλινή Βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα, έπειτα από συγκεκριμένα αιτήματα, που της διαβιβάστηκαν από παραγωγούς του Νομού μας.

Τα ζητήματα αφορούσαν στις δηλώσεις δασώσεων γαιών, τα προβλήματα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ ( αδυναμία δήλωσης καλλιεργειών σε περιοχές Natura, βοσκότοποι)  καθώς και το αίτημα των παραγωγών ροδιού για την ένταξή τους σε πρόγραμμα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ  λόγω παγετού.

Η ανταπόκριση της κας. Παπακώστα και η παρέμβασή της ήταν άμεση και καθοριστική στην διευθέτηση των ζητημάτων. Ήδη ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε έγγραφο με το οποίο επιλύθηκε το πρόβλημα των δασώσεων γαιών και οι παραγωγοί ενημερώθηκαν για τις ενέργειες, που πρέπει να ακολουθήσουν οι ίδιοι καθώς και οι πιστοποιημένοι φορείς δηλώσεων ΟΣΔΕ για την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν , ομοίως  δε και οι παραγωγοί ροδιού  για τις ενέργειες  προς τον ΕΛΓΑ.

Διαβάστε επίσης