Εισήγηση στη Δεύτερη Ανάγνωση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και λοιπές Διατάξεις»

05.02.2021 TV, Ομιλίες

Διαβάστε επίσης