Κανένα παιδί να μη νιώθει και να μην είναι μόνο

17.03.2023 blog

Με τον νέο νόμο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δίνουμε φωνή στα παιδιά και στις οικογένειες των παιδιών που γίνονται θύματα σχολικού εκφοβισμού και βίας.

Μέσω μίας δομημένης δέσμης μέτρων και εργαλείων που έχουν στόχο την πρόληψη, δίνεται η δυνατότητα επώνυμης και ανώνυμης καταγγελίας των περιστατικών μέσω:

  • της δημιουργίας μίας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του συντονισμού
  • ενός δικτύου Ομάδων Δράσης, επιφορτισμένων με την αρμοδιότητα ελέγχου των καταγγελιών που υποβάλλονται.

Και δεν μένουμε εκεί.

Ενισχύουμε την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω της παροχής ενημερωτικού υλικού, αλλά και της διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν στόχο να προετοιμάσουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση ανάλογων περιστατικών.

Διαβάστε επίσης