Κατερίνα Παπακώστα – Εξέταση Μάρτυρα, Προέδρου της Initiative, στην Εξεταστική Επιτροπή για τα ΜΜΕ.

Παρακολουθήστε στο βίντεο τις ερωτήσεις που υπέβαλα στον Μάρτυρα κ. Γκάλκο, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Initiative, στην συνεδρίαση της #Εξεταστικής_Επιτροπής για τα #ΜΜΕ και την #Λίστα_Πέτσα.

Διαβάστε επίσης