Κ.Παπακώστα | Εξεταστική Επιτροπή Εξέταση μάρτυρα κ. Νικολάου Εκπρόσωπος Tempo, Optimum & Wavemaker.

Παρακολουθήστε την συνεδρίαση της #Εξεταστικής_Επιτροπής στις 14.12.2021, όπου εξετάσθηκε ο μάρτυρας κ. Σάββας Νικολάου Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας των διαφημιστικών εταιριών Tempo, Optimum & Wavemaker. #Βουλή #Εξεταστική_ΜΜΕ_Δημοσκοπήσεις.

Διαβάστε επίσης