Παπακώστα- Εξεταστική Επιτροπή: Εξέταση Μάρτυρα/ Δ. Συμβούλου της EnterpriseGreece κ. Φιλιόπουλου.

Παρακολουθήστε στην συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 08/12/202, την εξέταση του Μάρτυρα και Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece κ. Φιλιόπουλου.

Διαβάστε επίσης