Παπακώστα – Εξεταστική Επιτροπή: Εξέταση Μάρτυρα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΙΦΕΤ κ. Πανταζή.

Παρακολουθήστε τις ερωτήσεις που υπέβαλα προς τον Μάρτυρα και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΙΦΕΤ κ. Πανταζή, στην Εξεταστική Επιτροπή στις 8/12/2021.

Διαβάστε επίσης