Παπακώστα Κατερίνα | Εξεταστική Επιτροπή~Εξέταση μάρτυρα κ. Σκλία, εκπροσώπου της Vox Pop Αnalysis.

Παρακολουθήστε την εξέταση του Εκπροσώπου της Vox Pop Αnalysis για τις δημοσκοπήσεις του 2017, στην συνεδρίαση της #Εξεταστικής_Επιτροπής στις 15/12/2021.

Διαβάστε επίσης