Παπακώστα Κατερίνα | Εξεταστική Επιτροπή ~ Εξέταση Μάρτυρα κ. Δ. Μαύρου, Αντιπροέδρου του ΣΕΔΕΑ.

Παρακολουθήστε τις ερωτήσεις που υπέβαλα στον πρόεδρο του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς του συνδέσμου δημοσκόπων, κ. Δημήτρη Μαύρο, στην σημερινή συνεδρίαση της #Εξεταστικής_Επιτροπής για τα #ΜΜΕ και τις δημοσκοπήσεις.

Διαβάστε επίσης