Στην συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2023.

Ξεκίνησε η συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, παρουσία του Πρωθυπουργού!
Ενός προϋπολογισμού , που δεν προϋπολογίζει απλά με ορθολογικό τρόπο την Οικονομία της χώρας μας το επόμενο έτος, αλλά προϋπολογίζει με διαυγή τρόπο την αναπτυξιακή λογική της χώρας την επόμενη γενιά!

Διαβάστε επίσης