Τοποθέτησή μου στη συζήτηση και ψήφιση του κρίσιμου Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα & την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

13.01.2021 TV, Ομιλίες

Διαβάστε επίσης