Τοποθέτηση επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

17.12.2020 TV, Ομιλίες

Διαβάστε επίσης