Αγαπημένο μου moto

Πρώτα σε αγνοούν
Μετά σε κοροϊδεύουν
Μετά σε πολεμούν
Στο τέλος τους νικάς