Γεννήθηκα το 1973

Οι ρίζες μου είναι από το Γάβρο Καλαμπάκας.

Στην Καλαμπάκα τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο.

Ζω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στα Τρίκαλα, αλλά έχω ζήσει και κάποια χρόνια στο εξωτερικό, όπου και γεννήθηκα και συγκεκριμένα στη Σουηδία.