Επιτυχία της Κατερίνας Παπακώστα, η ίδρυση του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων στα Τρίκαλα

Συνέπεια λόγων και έργων της Τρικαλινής Βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα, αποτελεί η χορήγηση άδειας ίδρυσης του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων στα Τρίκαλα, που με πρωτοβουλία της, αιτήθηκε το εν λόγω Κέντρο το Μάιο του 2021, σε συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη.

1.Υλοποίηση του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων στα Τρίκαλα

Με την από 15.12.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, χορηγείται άδεια ίδρυσης του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων στα Τρίκαλα, στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ.

Το Κέντρο Ημέρας θα λειτουργεί ως μονάδα θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των παιδιών και εφήβων και των δύο φύλων, θα έχει ως σκοπό την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και συνέχεια της ψυχοκοινωνικής φροντίδας για τη διασφάλιση παραμονής στην κοινότητα και στη δράση της τοπικής κοινωνίας και θα λειτουργεί με τρόπο, που θα διασφαλίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και τη διαφύλαξη της εχεμύθειας.

Το κόστος της υλοποίησης του Κέντρου Ημέρας με έναρξη την 01.12.2022 και διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες, το οποίο ανέρχεται στα 250.000 ευρώ, θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, οι δαπάνες των μονάδων θα καλύπτονται είτε από το ΕΣΠΑ 2021-2027 ή και από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

2.Ιστορικό

Ήταν Μάιος του 2021 όταν η Κατερίνα Παπακώστα επισκέφθηκε την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη και της έθεσε τη δημιουργία του Κέντρου Ημέρας στα Τρίκαλα.

 

 

 

Δύο μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2021 με απόφαση της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη, εγκρίθηκε η δημιουργία του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων στα Τρίκαλα.

3.Επιβράβευση της πρωτοβουλίας της Κατερίνας Παπακώστα

Η πρωτοβουλία της Τρικαλινής Βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, μία πρωτοβουλία με ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσημο για τα Τρίκαλα, αφού αφορά υπηρεσίες για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση αναπτυξιακών και συναισθηματικών διαταραχών των παιδιών και των εφήβων.

Η δε τελική υλοποίηση του έργου, αποτελεί επιβράβευση των ενεργειών της Κατερίνας Παπακώστα.

Διαβάστε επίσης