Με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ συναντήθηκε σήμερα η Κατερίνα Παπακώστα.

Για τον ενισχυμένο ρόλο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) στις διαδικασίες προσλήψεων και επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο, συζήτησε σήμερα το πρωί η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ. Θ.Παπαϊώαννου.

Αισιόδοξος για την εξελικτική πορεία του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος τόνισε πως η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς διευκολύνει την διαφάνεια, την άμεση ενημέρωση των πολιτών και επιταχύνει τους χρόνους υλοποίησης των διαδικασιών πρόσληψης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Βουλευτής, επεσήμανε πως οι νέες μεταρρυθμίσεις που έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, και αφορούν τον διορισμό των διοικήσεων βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων, που επιτρέπουν την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των διαθέσιμων πηγών ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προς αξιοποίηση από τους φορείς του δημοσίου, θα οδηγήσουν εν τέλει στην πραγματική αναβάθμιση του δημοσίου, αλλά και την εξάλειψη των διαχρονικών παθογενειών και αυθαιρεσιών στις διαδικασίες διορισμού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του δημοσίου για το 2024, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι τρεις τομείς προτεραιότητας αφορούν την υγεία, την κλιματική κρίση και το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό να ξεπερνούν τις 16.000 προσλήψεις, ενώ ο κανόνας 1:1 εφαρμόζεται συνολικά σε όλο το Δημόσιο και όχι ανά κλάδο, επιτρέποντας να καλύπτονται, κατά προτεραιότητα, οι ιδιαίτερες ανάγκες που παρατηρούνται στους διαφορετικούς κλάδους, κατά περίπτωση.

Διαβάστε επίσης